Τομείς

Στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας λειτουργούν δύο τομείς:

  1. Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων, με Δ/ντή τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Κοσμίδης Κοσμάς
  2. Τομέας Οικονομίας – Πληροφορικής και Στατιστικής, με Δ/ντή το Καθηγητή Βασίλειο Χατζή
Close Menu