Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στα πλαίσια απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού.

images-1-1-200x200

Τσομπανούδη
Δέσποινα

Οικονόμου
Στέφανος

Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες

images-2-200x200

Κοντάκος
Σταύρος

images-1-1-200x200

Παπαδοπούλου
Ευανθία

Close Menu