Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου του Xειμερινού εξαμήνου 2022-2023.

Μαθήματα των παλαιών προγραμμάτων σπουδών, των οποίων οι τίτλοι δεν αναφέρονται στο Πρόγραμμα Εξεταστικής, αλλά έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του νέου ΠΠΣ σύμφωνα με τις αντιστοιχίες που έχουν ανακοινωθεί στο site: https://www.mst.ihu.gr/index.php/antistoixies-mathimaton-palion-ps/
θα εξεταστούν μαζί με τα αντίστοιχα μαθήματα του νέου ΠΠΣ.
Close Menu