Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας: Βεργοπούλου Όλγα

Γραμματεία: Τοκουσμπαλίδου Ελένη, Μόσχου Άννα  

Τηλέφωνα: 2510-462189, 2510-462310

e-mail: secretary@mst.ihu.gr 

Close Menu