Υποχρεώσεις λήψης πτυχίου

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται:Επιτυχής παρακολούθηση των είκοσι επτά (27) Υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) του ΠΠΣΕπιτυχής παρακολούθηση…

Continue Reading

Έναρξη σειράς Εργαστηρίων Συμβουλευτικής

Το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων (Γραφείο Διασύνδεσης) του ΔΙΠΑΕ ανακοινώνει την έναρξη σειράς Εργαστηρίων Συμβουλευτικής για όλους του φοιτητές του Πανεπιστημίου καθ’ όλη τη διάρκεια του…

Continue Reading

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Έναρξη μαθήματος

Αγαπητοί/ες φοιτητές/ιες Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τρίτη 28/03 στην Αίθουσα Θάλεια (102) στις 15.00. Παρακαλείστε θερμά όσοι/ες έχετε…

Continue Reading

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19…

Continue Reading

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών

Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών θα πραγματοποιηθεί αμιγώς εξ αποστάσεως από 31 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2023 υπό την αιγίδα του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των…

Continue Reading

Δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2022 (δεν θα δοθεί παράταση). Όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μαθήματα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία…

Continue Reading

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (με βάση το άρθρο 173 του ν. 4957/2022) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αποφάσισε στην υπ' αριθ. 9/16-3-2023 (Θέμα 3ο) συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης (α.π. 269_16/3/2023), και ανακοινώνει την επιλογή…

Continue Reading
Close Menu