Υποτροφίες HELMEPA 2022-2023

Προκήρυξη Υποτροφιών Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές, επιπέδου Master, πλήρους φοίτησης, στον ναυτιλιακό…

Continue Reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 8871/31.1.2020 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (ΕΛΚΕ)προκηρύσσειτη χορήγηση…

Continue Reading

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε…

Continue Reading

Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Η Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ενημερώνει τους αποφοίτους της, οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά ορκωμοσίας, ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει με φυσική παρουσία στο  Κεντρικό…

Continue Reading

Aξιολόγηση των φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Αγαπητοί φοιτητές Σύμφωνα με την απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου η αξιολόγηση από τους φοιτητές για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022 θα πραγματοποιηθεί…

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘΑΑΕ

Συννημένα αρχεία. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ Επιστολή ενημέρωσης για Μητρώο Φοιτητών Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

Continue Reading

Google Summer of Code

Στο Google Summer of Code (GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές  που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και νέοι προγραμματιστές και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Όσοι θα επιλεγούν…

Continue Reading
Close Menu