Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19…

Continue Reading

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών

Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών θα πραγματοποιηθεί αμιγώς εξ αποστάσεως από 31 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2023 υπό την αιγίδα του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των…

Continue Reading

Δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2022 (δεν θα δοθεί παράταση). Όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μαθήματα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία…

Continue Reading

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (με βάση το άρθρο 173 του ν. 4957/2022) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αποφάσισε στην υπ' αριθ. 9/16-3-2023 (Θέμα 3ο) συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης (α.π. 269_16/3/2023), και ανακοινώνει την επιλογή…

Continue Reading

Aναστολή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και των εκδηλώσεων του ΔΙΠΑΕ

Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έχει βυθίσει την ελληνική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα σε βαθύτατο  πένθος. Σε έκφραση συμπαράστασης, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διεθνούς…

Continue Reading

Εγκεκριμένα θέματα για το μάθημα επιλογής “Εκπόνηση Εργασίας”

Ανακοινώνονται τα εγκεκριμένα θέματα για το μάθημα επιλογής “Εκπόνηση Εργασίας” για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο επιβλέποντα Καθηγητή και, εφόσον επιλεγούν, πρέπει να…

Continue Reading

Προσωρινά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας των μετεγγραφέντων φοιτητών και όσων δεν κατέθεσαν αίτηση στις προηγούμενες προθεσμίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας των μετεγγραφέντων φοιτητών και όσων δεν κατέθεσαν αίτηση στις προηγούμενες προθεσμίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο excel…

Continue Reading
Close Menu