Προκήρυξη Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 του ιδρύματος λοχαγού Φανουράκη

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει την χορήγηση  με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, έως επτά (7) υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή άλλες ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Δικαίωμα λήψης έχουν νέοι και νέες καταγόμενοι από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή/και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ως ομοταγών προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.fanourakisfoundation.org.

Τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή έως ώρα 16:00Το  πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ο Κανονισμός Υποτροφιών με τις ακριβείς προϋποθέσεις & όρους υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org. Πληροφορίες: Γραμματεία Ιδρύματος: 210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-16.00 και στο email info@fanourakisfoundation.org.

Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη
Μαρασλή 21-23 (4ος όροφος)
Αθήνα 106 76
Τηλ:+30 210 72 49940
Fax:+30 210 72 49941

Συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη Υποτροφιών

Close Menu