Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (με βάση το άρθρο 173 του ν. 4957/2022) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αποφάσισε στην υπ’ αριθ. 30/16-11-2023 (Θέμα 1ο) συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης (αποφ. 26/16-10-2023- θέμα 1ο), και ανακοινώνει την επιλογή των υποψηφίων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν. 4957/2022, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ως ακολούθως:

Συνημμένα αρχεία

Αποτελέσματα

Close Menu