Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  1. Γενικά Μαθηματικά

Γραμμική άλγεβρα

Πίνακες: Είδη – Ιδιότητες – Πράξεις.

Ορίζουσες: Ιδιότητες.

Συστήματα: Γραμμικά (ν x μ).

Ανάλυση

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής.

Όριο συνάρτησης του Χ-> Χo.

Συνέχεια συνάρτησης.

Παράγωγος συνάρτησης.

Μελέτη συνάρτησης.

  1. Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ανάπτυξη, κατανόηση και έλεγχος πηγαίου κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού Java.

Μεταβλητές: Τύποι, εμβέλεια, εκχώρηση τιμής, δέσμευση μνήμης.

Εντολές ελέγχου και επανάληψης, λογικοί τελεστές.

Διαχείριση συμβολοσειρών και χαρακτήρων.

Πίνακες: Ορισμός, αρχικοποίηση, σάρωση, αναζήτηση στοιχείων, ταξινόμηση στοιχείων, αντιγραφή πινάκων.

Αντικειμενοστρέφεια: Κλάσεις, Αντικείμενα, Ιδιότητες, Μέθοδοι, Κατασκευαστές, Παράκαμψη, Υπερφόρτωση, Σύνθεση κλάσεων, Επέκταση κλάσεων – Κληρονομικότητα, Αφηρημένες κλάσεις.

Μέθοδοι: Κλήση, μεταβίβαση τιμών, επιστροφή τιμής, υπερφόρτωση, αναδρομή, μεταβίβαση πινάκων, συναρτήσεις βιβλιοθήκης.

Διαχείριση Αρχείων (Files).

3.Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ορισμός του Μάνατζμεντ και οι βασικές λειτουργίες του

Ιστορικές Προσεγγίσεις του Μάνατζμεντ

Το περιβάλλον του Μάνατζμεντ

Ηθική συμπεριφορά στους σύγχρονους οργανισμούς και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ηγεσία και παρακίνηση

Τα παραπάνω μαθήματα δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο Τμήμα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Close Menu