Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί τους φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για πρακτική άσκηση μαζί με το βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας στο link https://www.thpa.gr/index.php/el/top-menu-careers-el

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση.

Close Menu