Προσωρινά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας των μετεγγραφέντων φοιτητών και όσων δεν κατέθεσαν αίτηση στις προηγούμενες προθεσμίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας των μετεγγραφέντων φοιτητών και όσων δεν κατέθεσαν αίτηση στις προηγούμενες προθεσμίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε όλες τις εγκεκριμένες αίτησεις. Οι φοιτητές με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που πήρανε από την εφαρμογή σίτισης θα επιβεβαιώσουν αν είναι στους δικαιούχους.

Συνημμένα αρχεία

Αποτελέσματα 

 

Close Menu