Διοργάνωση Ημερίδας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας διοργανώνει “Ημερίδα παρουσίασης προόδου της Διδακτορικής Έρευνας“, την 21η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Κλειώ (108) του Τμήματος. Η Ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ημερομηνία ώρα

Υποψήφιος Διδάκτορας

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής

21/12/2022 10 π.μ.

Καψιτίδης Δημοκράτης

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας

21/12/2022 11 π.μ.

Παναγιωτόπουλος Φώτιος

Υπολογιστικές μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση λύσεων σε προβλήματα διαχείρισης πόρων

21/12/2022 12 π.μ.

Σωτηρίου Ιωάννης

Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας και Επιχειρηματικά Μοντέλα

Close Menu