Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 8871/31.1.2020 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (ΕΛΚΕ)

προκηρύσσει

τη χορήγηση εκατόν τριάντα οκτώ (138) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 σύμφωνα με την ακόλουθη πρόσκληση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την Πέμπτη 30/06/2022 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipotrofies@emt.ihu.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Δημήτριο Παλαντζιάν και κα. Κωνσταντίνα Μπάτζιου, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή, Αγ. Λουκάς στο τηλ. 2510-462361,362,363 και στο email ipotrofies@emt.ihu.gr.

Close Menu