Δράσεις κοινωνικής ευθύνης

Στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και της συνεργασίας με Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς Φορείς της πόλης της Καβάλας, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙΠΑΕ παραχώρησε στο ΕΚΑΒ Καβάλας 10 πλήρως λειτουργικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Τμήματος κ. Βασίλης Χατζής και ο Διευθυντής της 6ης Περιφέρειας του ΕΚΑΒ κ. Χάρης Λώτης συμφώνησαν να εδραιώσουν  και να επεκτείνουν τη συνεργασία των δύο φορέων.

Close Menu