Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Η Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ενημερώνει τους αποφοίτους της, οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά ορκωμοσίας, ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει με φυσική παρουσία στο  Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας την Πέμπτη 26 Μάιου 2022 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 12 της 119847/ΓΔ6/23.9.2021 (ΦΕΚ 4406/Β’/24-9-2021) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες και το πρόγραμμα της ορκωμοσίας εδώ.

Close Menu