Ανακοίνωση

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την αριθμ. 27/30-06-2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα παραμείνουν κλειστές οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 2-8-2021 έως και 20-8-2021.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Close Menu