ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται όποιοι φοιτητές δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα το σύνολο των βιβλίων που δήλωσαν στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και ως εκ τούτου δεν έχουν σύγγραμμα για να μελετήσουν προκειμένου να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου, να στείλουν άμεσα (μέχρι αύριο 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00) email στην διεύθυνση mstexam@mst.ihu.gr αναφέροντας τα μαθήματα για τα οποία δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα βιβλία.

Close Menu