Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών

Αγαπητοί νεοεισαχθέντες φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι σας έχει αποδοθεί ιδρυματικός λογαριασμός email στη πλατφόρμα G-Suite της Google, ο οποίος έχει τη μορφή username@mst.ihu.gr όπου username το όνομα χρήστη που έχετε στον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

Σημειώνουμε ότι η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων θα πρέπει να γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού και της υπηρεσίας Google Meet. Σχετικός οδηγός θα σας σταλεί στον ιδρυματικό λογαριασμό email.

Επίσης, η επικοινωνία με την Γραμματεία, τους καθηγητές και τις διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος πρέπει να πραγματοποιείται από τον ιδρυματικό λογαριασμό email.

Close Menu