Χαιρετισμός Προέδρου

Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος

Πρόεδρος Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί επισκέπτες,

Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος ενός Τμήματος είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μιας σύγχρονης πανεπιστημιακής δομής, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να ενημερωθούν αλλά και να αλληλεπιδράσουν με κάθε λειτουργική οντότητα του Τμήματος. Ως πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και εκπροσωπώντας όλο το προσωπικό του Τμήματος, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό, σας καλωσορίζω στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Το Τμήμα μας λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 μετά τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Tο σημερινό Τμήμα συνδυάζοντας την εμπειρία και τις πολύτιμες γνώσεις του εκπαιδευτικού του προσωπικού, αποτελεί μια ανώτατη εκπαιδευτική δομή η οποία μπορεί να δημιουργήσει νέους αξιόλογους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων, έτοιμους να ανταποκριθούν στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο Τμήμα σήμερα λειτουργούν δύο θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, προσφέρονται πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συμμετέχει στην έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού καθώς επίσης και σε πλήθος ερευνητικών έργων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Αναλυτικά το αντικείμενο του Τμήματος και των δραστηριοτήτων του μπορείτε να το βρείτε στις επιμέρους σελίδες του δικτυακού τόπου.

Σήμερα εκατοντάδες πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν καταξιωθεί και διαπρέπουν στον επαγγελματικό στίβο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ περήφανοι γι΄αυτό και έχουμε την πεποίθηση ότι αυτό θα συνεχίζεται και με τους νέους μας αποφοίτους.

Σας προτρέπω λοιπόν να περιηγηθείτε στον δικτυακό μας τόπο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να τον χρησιμοποιήσετε για να διεκπεραιώσετε πλήθος διαδικασιών που αφορούν το Τμήμα μέσω των “Ψηφιακών Υπηρεσιών” ή απλά να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Φιλικά

Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος

Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Close Menu