Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Αρθμ. 20 /08-07-2020 Συνεδρίαση) οι ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διακοπών και εξεταστικών περιόδων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν ως εξής:
 
 
Σύμφωνα με  την απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Αριθμ. 02/17-01-20210 Συνεδρίαση) εγκρίνεται η τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου ως εξής
 
Close Menu